×

Tìm gì?

Ở đâu?

Chỉ tìm theo tên công ty

In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang

Những Trang Vàng - Nhà Tài Trợ NHÀ TÀI TRỢ Được xác minh

Những Trang Vàng - Nhà Tài Trợ NHÀ TÀI TRỢ Được xác minh

Số 1, Phố Hà Tuyên, Tổ 5, P. Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, Hà Giang

(0219) 3866499, 0916705676

inhagiang@gmail.com

www.congtyinhagiang.com

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Dịch vụ

THỊ TRƯỜNG CHÍNH

Toàn quốc

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tên liên hệ: Ông Bùi Văn Thuyết
Chức vụ: Phó giám đốc
Di động: 0915 035 120
Tên liên hệ: Bà Đặng Thị Thắm
Chức vụ: Giám đốc
Di động: 0913 288 758

GIỚI THIỆU CHUNG

√ Thành lập năm 1991 theo quyết định 30/QĐ-TU của ban Thường vụ Tỉnh Ủy Hà Giang
√ Đạt nhiều Bằng Khen của Thủ Tướng Chính Phủ và Huân Chương Lao Động Hạng Ba, Hạng Hai của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam
√ Là đối tác in ấn của Báo - Đảng bộ tỉnh, Tài liệu phục vụ Quốc Hội, Hội Đồng Nhân Dân, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam,..
➢➢➢ Chuyên cung cấp dịch vụ:
✥ In bản tin, in nghị quyết, in văn kiện, in vở viết, in sách giáo khoa, in niên giám,..
✥ In poster, catalogue, brochure, hóa đơn, tờ rơi, tờ gấp, kỷ yếu, banner, biểu mẫu,..
✥ Thiết kế quảng cáo: Logo, tạp chí, lịch, sách, catalogue, mác sản phẩm,..

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

In Tài Liệu Phục Vụ Đại Hội
Huân Chương - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
Huân Chương
Tài Liệu Đại Hội - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
Tài Liệu Đại Hội
Tài Liệu Đại Hội - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
Tài Liệu Đại Hội
Tài Liệu Đại Hội - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
Tài Liệu Đại Hội
Tài Liệu Đại Hội - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
Tài Liệu Đại Hội
Tài Liệu Đại Hội - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
Tài Liệu Đại Hội
Tài Liệu Đại Hội - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
Tài Liệu Đại Hội
Cờ - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
Cờ

In Catalogue, Tờ Rơi, Các Loại
In Poster - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Poster
In Tờ rơi - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Tờ rơi
In Tờ rơi - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Tờ rơi
In Poster - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Poster
In Catalogue - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Catalogue
In Catalogue - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Catalogue
In Catalogue - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Catalogue
In Catalogue - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Catalogue
In Poster - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Poster
In Poster - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Poster

In Name Card
In Name Card - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Name Card
In Name Card - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Name Card
In Name Card - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Name Card
In Name Card - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Name Card
In Name Card - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Name Card
In Name Card - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Name Card
In Name Card - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Name Card
In Name Card - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Name Card
In Name Card - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Name Card

In Sổ
In Sổ Tay - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Sổ Tay
In Sổ Tay - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Sổ Tay
In Sổ Tay - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Sổ Tay
In Sổ Tay - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Sổ Tay
In Sổ Tay - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Sổ Tay
In Sổ Tay - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Sổ Tay

In Hóa Đơn
In Hóa Đơn - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Hóa Đơn
In Hóa Đơn - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Hóa Đơn
In Hóa Đơn - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Hóa Đơn
In Hóa Đơn - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Hóa Đơn
In Hóa Đơn - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Hóa Đơn
In Hóa Đơn - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Hóa Đơn

In Thiệp, Bao Thư, Lịch Tết
In Bao Thư - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Bao Thư
In Thiệp Cưới - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Thiệp Cưới
In Bao Thư - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Bao Thư
In Bao Thư - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Bao Thư
In Lịch - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Lịch
In Lịch - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Lịch
In Lịch - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Lịch
In Lịch - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Lịch
In Bao Thư - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Bao Thư
In Bao Thư - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Bao Thư

In Văn Phòng Phẩm
In Văn Phòng Phẩm - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Văn Phòng Phẩm
In Văn Phòng Phẩm - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Văn Phòng Phẩm
In Văn Phòng Phẩm - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In Văn Phòng Phẩm

In Bao Bì Giấy
In bao bì giấy - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In bao bì giấy
In bao bì giấy - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In bao bì giấy
In bao bì giấy - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In bao bì giấy
In bao bì giấy - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In bao bì giấy
In bao bì giấy - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In bao bì giấy
In bao bì giấy - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In bao bì giấy
In bao bì giấy - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In bao bì giấy
In bao bì giấy - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In bao bì giấy
In bao bì giấy - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
In bao bì giấy

Máy Móc Thiết Bị In ấn
Máy Móc & Thiết Bị In ấn - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
Máy Móc & Thiết Bị In ấn
Máy Móc & Thiết Bị In ấn - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
Máy Móc & Thiết Bị In ấn
Máy Móc & Thiết Bị In ấn - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
Máy Móc & Thiết Bị In ấn
Máy Móc & Thiết Bị In ấn - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
Máy Móc & Thiết Bị In ấn
Máy Móc & Thiết Bị In ấn - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
Máy Móc & Thiết Bị In ấn
Máy Móc & Thiết Bị In ấn - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
Máy Móc & Thiết Bị In ấn
Máy Móc & Thiết Bị In ấn - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
Máy Móc & Thiết Bị In ấn
Máy Móc & Thiết Bị In ấn - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
Máy Móc & Thiết Bị In ấn
Máy Móc & Thiết Bị In ấn - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
Máy Móc & Thiết Bị In ấn
Máy Móc & Thiết Bị In ấn - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
Máy Móc & Thiết Bị In ấn
Máy Móc & Thiết Bị In ấn - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
Máy Móc & Thiết Bị In ấn

Hình ảnh Công Ty
Hình ảnh Công Ty - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
Hình ảnh Công Ty
Hình ảnh Công Ty - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
Hình ảnh Công Ty
Hình ảnh Công Ty - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
Hình ảnh Công Ty
Hình ảnh Công Ty - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
Hình ảnh Công Ty
Hình ảnh Công Ty - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
Hình ảnh Công Ty
Trụ Sở - In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang
Trụ Sở

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

TÊN CÔNG TY

In Hà Giang - Công Ty Cổ Phần In Hà Giang

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Dịch vụ

THỊ TRƯỜNG CHÍNH

Toàn quốc

MÃ SỐ THUẾ

5100102300

NĂM THÀNH LẬP

1991

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ?
Tên liên hệ: Ông Bùi Văn Thuyết
Chức vụ: Phó giám đốc
Di động: 0915 035 120
Tên liên hệ: Bà Đặng Thị Thắm
Chức vụ: Giám đốc
Di động: 0913 288 758

Đăng ký trang vàng (miễn phí)

Giới thiệu và tiếp cận với hàng 100.000 người mua lớn và đối tác mỗi ngày.

Quảng cáo trang vàng (nổi bật)

Đừng đầu và nổi bật nhất kết quả tìm kiếm, tiếp cận khách hàng đầu tiên.

Trang vàng quốc tế

Kết nối doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp FDI và thị trường quốc tế.

Đăng ký Trang Vàng miễn phí

Giúp quảng bá doanh nghiệp và tiếp cận với hàng 100.000 người mua và đối tác mỗi ngày,...

Quảng cáo Trang Vàng (đứng đầu và nổi bật)

Tiếp cập người mua trước đối thủ cạnh tranh, đứng đầu và nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh,...

Trang Vàng Quốc Tế (Vietnam Yellow Pages)

Kênh B2B, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nước ngoài,...

MỤC LỤC TRA NHANH NGÀNH NGHỀ

TRA NHANH NGÀNH NGHỀ

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

0915035120

Copyright © 2008 Trang vàng Việt Nam. All rights reserved.