×

Tìm gì?

Ở đâu?

Chỉ tìm theo tên công ty

Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng

Được xác minh (ngày: 25/4/2022)
Được xác minh (ngày: 25/4/2022)

33 Phan Lưu Thanh, Phường 7, Thành Phố Tuy Hòa, Phú Yên

0944 268 664

baovehuyhung@gmail.com

www.baovehuyhung.com

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Dịch vụ

THỊ TRƯỜNG CHÍNH

Toàn quốc

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tên liên hệ: Mr Huy
Di động: 0944 268 664

GIỚI THIỆU CHUNG

Bảo vệ Huy Hùng - Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, giá tốt nhất mà bạn đang tìm kiếm:
☛ Lực lượng bảo vệ – vệ sĩ đạt tiêu chuẩn ngoại hình, sức khỏe, được đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng võ thuật, kiến thức pháp luật.
☛ Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả.
☛ Tận tâm - Tận lực hoàn thành tốt nhiệm vụ và hậu mãi tận tình chu đáo.
☛ Ngăn chặn hữu hiệu những nguy cơ về an ninh trật tự, an toàn tài sản.
☛ Có đội ngũ cơ động, thanh tra hỗ trợ khách hàng khi có sự cố 24/7.
Chuyên bảo vệ: Mục tiêu cố định (Văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trường học,..), Sự kiện (lễ hội, show ca nhạc,..), Yếu nhân (người nổi tiếng, lãnh đạo,..)

SẢN PHẨM DỊCH VỤ

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

Bảo vệ mục tiêu cố định
Bảo vệ mục tiêu cố định - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Bảo vệ mục tiêu cố định
Bảo vệ mục tiêu cố định - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Bảo vệ mục tiêu cố định
Bảo vệ mục tiêu cố định - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Bảo vệ mục tiêu cố định
Bảo vệ mục tiêu cố định - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Bảo vệ mục tiêu cố định
Bảo vệ mục tiêu cố định - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Bảo vệ mục tiêu cố định
Bảo vệ mục tiêu cố định - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Bảo vệ mục tiêu cố định
Bảo vệ mục tiêu cố định - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Bảo vệ mục tiêu cố định
Bảo vệ mục tiêu cố định - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Bảo vệ mục tiêu cố định
Bảo vệ mục tiêu cố định - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Bảo vệ mục tiêu cố định
Bảo vệ mục tiêu cố định - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Bảo vệ mục tiêu cố định
Bảo vệ mục tiêu cố định - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Bảo vệ mục tiêu cố định
Bảo vệ mục tiêu cố định - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Bảo vệ mục tiêu cố định
Bảo vệ mục tiêu cố định - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Bảo vệ mục tiêu cố định
Bảo vệ mục tiêu cố định - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Bảo vệ mục tiêu cố định
Bảo vệ mục tiêu cố định - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Bảo vệ mục tiêu cố định

Bảo vệ sự kiện event
Bảo vệ sự kiện event - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Bảo vệ sự kiện event
Bảo vệ sự kiện event - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Bảo vệ sự kiện event
Bảo vệ sự kiện event - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Bảo vệ sự kiện event
Bảo vệ sự kiện event - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Bảo vệ sự kiện event
Bảo vệ sự kiện event - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Bảo vệ sự kiện event

Bảo vệ yếu nhân
Bảo vệ yếu nhân - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Bảo vệ yếu nhân
Bảo vệ yếu nhân - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Bảo vệ yếu nhân
Bảo vệ yếu nhân - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Bảo vệ yếu nhân
Bảo vệ yếu nhân - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Bảo vệ yếu nhân

Bảo vệ tuần tra canh gác
Bảo vệ tuần tra canh gác - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Bảo vệ tuần tra canh gác
Bảo vệ tuần tra canh gác - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Bảo vệ tuần tra canh gác
Bảo vệ tuần tra canh gác - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Bảo vệ tuần tra canh gác
Bảo vệ tuần tra canh gác - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Bảo vệ tuần tra canh gác
Bảo vệ tuần tra canh gác - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Bảo vệ tuần tra canh gác

Đào tạo
Hoạt động đào tạo - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Hoạt động đào tạo
Hoạt động đào tạo - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Hoạt động đào tạo
Hoạt động đào tạo - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Hoạt động đào tạo
Hoạt động đào tạo - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Hoạt động đào tạo
Hoạt động đào tạo - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Hoạt động đào tạo
Chứng chỉ đào tạo - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Chứng chỉ đào tạo
Hoạt động đào tạo - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Hoạt động đào tạo

Hình ảnh công ty
Hình ảnh công ty - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Hình ảnh công ty
Hình ảnh công ty - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Hình ảnh công ty
Hình ảnh công ty - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Hình ảnh công ty
Hình ảnh công ty - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Hình ảnh công ty
Hoạt động từ thiện - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
Hoạt động từ thiện

Khách hàng
 - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
 - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
 - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
 - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
 - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng

Giải thưởng
 - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng
 - Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

TÊN CÔNG TY

Bảo Vệ Huy Hùng - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Huy Hùng

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Dịch vụ

THỊ TRƯỜNG CHÍNH

Toàn quốc

MÃ SỐ THUẾ

4401019816

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ?
Tên liên hệ: Mr Huy
Di động: 0944 268 664

Đăng ký trang vàng (miễn phí)

Giới thiệu và tiếp cận với hàng 100.000 người mua lớn và đối tác mỗi ngày.

Quảng cáo trang vàng (nổi bật)

Đừng đầu và nổi bật nhất kết quả tìm kiếm, tiếp cận khách hàng đầu tiên.

Trang vàng quốc tế

Kết nối doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp FDI và thị trường quốc tế.

Đăng ký Trang Vàng miễn phí

Giúp quảng bá doanh nghiệp và tiếp cận với hàng 100.000 người mua và đối tác mỗi ngày,...

Quảng cáo Trang Vàng (đứng đầu và nổi bật)

Tiếp cập người mua trước đối thủ cạnh tranh, đứng đầu và nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh,...

Trang Vàng Quốc Tế (Vietnam Yellow Pages)

Kênh B2B, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nước ngoài,...

MỤC LỤC TRA NHANH NGÀNH NGHỀ

TRA NHANH NGÀNH NGHỀ

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

0944268664

Copyright © 2008 Trang vàng Việt Nam. All rights reserved.