×

Tìm gì?

Ở đâu?

Chỉ tìm theo tên công ty

Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro

Những Trang Vàng - Nhà Tài Trợ NHÀ TÀI TRỢ Được xác minh

Những Trang Vàng - Nhà Tài Trợ NHÀ TÀI TRỢ Được xác minh

Số 9, Cụm KCN Số 26, P. Phước Tân, TP. Biên Hoà, Đồng Nai

0774.168.999

sales04@aproengineering.com

www.aproengineering.com

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Nhà sản xuất

THỊ TRƯỜNG CHÍNH

Miền Nam, Quốc tế

KHÁCH HÀNG CHÍNH

Khách hàng doanh nghiệp, công ty sản xuất ô tô, công ty cơ khí,..

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tên liên hệ: Mr. Zack Nguyễn
Chức vụ: Đại diện kinh doanh
Di động: 0774.168.999

GIỚI THIỆU CHUNG

APRO - giải pháp cơ khí chính xác hàng đầu!!
Chúng tôi chuyên gia công chi tiết thép, nhôm, đồng/brass, gia công chính xác tiện, phay, mài, ép trên bề mặt kim loại, bao gồm hệ thống máy móc hiện đại phục vụ quá trình gia công như: Máy phay CNC, máy tiện CNC, máy bắt điện CNC, máy mài phẳng, gia công cắt dây CNC, máy dập,..
Lí do Apro được nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn:
✓ Thời gian gia công, sản xuất nhanh, cam kết 2 đến 3 tuần làm việc
✓ Chất lượng được kiểm tra theo quy trình và có thể sử dụng CMM tại nhà máy
✓ Bảo đảm lớp phủ bề mặt kẽm hoặc anodized theo đúng tiêu chuẩn
✓ Hệ thống quản lý chất lượng nghiêm ngặt áp dụng theo ISO 9001: 2015.

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

Chứng chỉ
 - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro

Sản phẩm chi tiết thép
Sản phẩm chi tiết thép - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết thép
Sản phẩm chi tiết thép - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết thép
Sản phẩm chi tiết thép - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết thép
Sản phẩm chi tiết thép - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết thép
Sản phẩm chi tiết thép - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết thép
Sản phẩm chi tiết thép - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết thép
Sản phẩm chi tiết thép - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết thép
Sản phẩm chi tiết thép - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết thép
Sản phẩm chi tiết thép - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết thép
Sản phẩm chi tiết thép - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết thép
Sản phẩm chi tiết thép - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết thép
Sản phẩm chi tiết thép - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết thép
Sản phẩm chi tiết thép - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết thép
Sản phẩm chi tiết thép - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết thép
Sản phẩm chi tiết thép - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết thép
Sản phẩm chi tiết thép - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết thép
Sản phẩm chi tiết thép - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết thép
Sản phẩm chi tiết thép - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết thép
Sản phẩm chi tiết thép - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết thép
Sản phẩm chi tiết thép - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết thép
Sản phẩm chi tiết thép - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết thép
Sản phẩm chi tiết thép - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết thép
Sản phẩm chi tiết thép - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết thép
Sản phẩm chi tiết thép - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết thép
Sản phẩm chi tiết thép - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết thép
Sản phẩm chi tiết thép - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết thép
Sản phẩm chi tiết thép - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết thép
Sản phẩm chi tiết thép - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết thép
Sản phẩm chi tiết thép - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết thép
Sản phẩm chi tiết thép - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết thép

Sản phẩm chi tiết nhôm
Sản phẩm chi tiết nhôm - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết nhôm
Sản phẩm chi tiết nhôm - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết nhôm
Sản phẩm chi tiết nhôm - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết nhôm
Sản phẩm chi tiết nhôm - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết nhôm
Sản phẩm chi tiết nhôm - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết nhôm
Sản phẩm chi tiết nhôm - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết nhôm
Sản phẩm chi tiết nhôm - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết nhôm
Sản phẩm chi tiết nhôm - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết nhôm
Sản phẩm chi tiết nhôm - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết nhôm
Sản phẩm chi tiết nhôm - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết nhôm
Sản phẩm chi tiết nhôm - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết nhôm
Sản phẩm chi tiết nhôm - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết nhôm
Sản phẩm chi tiết nhôm - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết nhôm
Sản phẩm chi tiết nhôm - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết nhôm
Sản phẩm chi tiết nhôm - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết nhôm
Sản phẩm chi tiết nhôm - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết nhôm
Sản phẩm chi tiết nhôm - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết nhôm
Sản phẩm chi tiết nhôm - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết nhôm
Sản phẩm chi tiết nhôm - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết nhôm
Sản phẩm chi tiết nhôm - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết nhôm
Sản phẩm chi tiết nhôm - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết nhôm
Sản phẩm chi tiết nhôm - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết nhôm
Sản phẩm chi tiết nhôm - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết nhôm
Sản phẩm chi tiết nhôm - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết nhôm
Sản phẩm chi tiết nhôm - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết nhôm

Sản phẩm chi tiết của Brass
Sản phẩm chi tiết của Brass - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết của Brass
Sản phẩm chi tiết của Brass - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết của Brass
Sản phẩm chi tiết của Brass - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết của Brass
Sản phẩm chi tiết của Brass - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết của Brass
Sản phẩm chi tiết của Brass - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết của Brass
Sản phẩm chi tiết của Brass - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết của Brass
Sản phẩm chi tiết của Brass - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết của Brass
Sản phẩm chi tiết của Brass - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết của Brass
Sản phẩm chi tiết của Brass - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết của Brass
Sản phẩm chi tiết của Brass - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Sản phẩm chi tiết của Brass

Dịch vụ
Dịch vụ hàn kết cấu - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Dịch vụ hàn kết cấu
Dịch vụ leo dây công nghiệp - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Dịch vụ leo dây công nghiệp
Dịch vụ xi mạ - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Dịch vụ xi mạ
Dịch vụ phay CNC - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Dịch vụ phay CNC
Dịch vụ tiện CNC - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Dịch vụ tiện CNC
Dịch vụ tiện CNC - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Dịch vụ tiện CNC
Dịch vụ xi mạ - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Dịch vụ xi mạ
Dịch vụ cắt CNC theo yêu cầu - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Dịch vụ cắt CNC theo yêu cầu
Gia công cắt dây CNC - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Gia công cắt dây CNC
Kiểm tra độ cứng kim loại - Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro
Kiểm tra độ cứng kim loại

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

TÊN CÔNG TY

Công Ty TNHH Gia Công Chính Xác Apro

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Nhà sản xuất

THỊ TRƯỜNG CHÍNH

Miền Nam, Quốc tế

KHÁCH HÀNG CHÍNH

Khách hàng doanh nghiệp, công ty sản xuất ô tô, công ty cơ khí,..

MÃ SỐ THUẾ

3603725851

NĂM THÀNH LẬP

2008

SỐ LƯỢNG NHÂN VIÊN

Từ 51 - 100 người

CHỨNG CHỈ/ CHỨNG NHẬN

ISO 9001: 2015

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ?
Tên liên hệ: Mr. Zack Nguyễn
Chức vụ: Đại diện kinh doanh
Di động: 0774.168.999

Đăng ký trang vàng (miễn phí)

Giới thiệu và tiếp cận với hàng 100.000 người mua lớn và đối tác mỗi ngày.

Quảng cáo trang vàng (nổi bật)

Đừng đầu và nổi bật nhất kết quả tìm kiếm, tiếp cận khách hàng đầu tiên.

Trang vàng quốc tế

Kết nối doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp FDI và thị trường quốc tế.

Đăng ký Trang Vàng miễn phí

Giúp quảng bá doanh nghiệp và tiếp cận với hàng 100.000 người mua và đối tác mỗi ngày,...

Quảng cáo Trang Vàng (đứng đầu và nổi bật)

Tiếp cập người mua trước đối thủ cạnh tranh, đứng đầu và nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh,...

Trang Vàng Quốc Tế (Vietnam Yellow Pages)

Kênh B2B, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nước ngoài,...

MỤC LỤC TRA NHANH NGÀNH NGHỀ

TRA NHANH NGÀNH NGHỀ

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

0774.168.999

Copyright © 2008 Trang vàng Việt Nam. All rights reserved.