×

Tìm gì?

Ở đâu?

Chỉ tìm theo tên công ty

Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu

Những Trang Vàng - Nhà Tài Trợ NHÀ TÀI TRỢ Được xác minh

Những Trang Vàng - Nhà Tài Trợ NHÀ TÀI TRỢ Được xác minh

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Nhà sản xuất

THỊ TRƯỜNG CHÍNH

Toàn Quốc

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Tên liên hệ: Ks. Liêm
Chức vụ: Giám Đốc
Di động: 0983 508 122
Tên liên hệ: Mr. Hội
Di động: 0961 701 929

GIỚI THIỆU CHUNG

Công Ty Cơ Khí Long Châu là đơn vị uy tín tại TP. HCM, chuyên gia trong lĩnh vực Gia công cơ khí chính xác và thiết kế gia công chế tạo máy móc các loại.
Dịch vụ chính bao gồm:
► Gia công cơ khí chính xác (Phay, tiện, cắt dây)
► Gia công hàng kết cấu
► Thiết kế, chế tạo, gia công chi tiết máy
► Thiết kế, gia công con lăn, băng tải, vít tải
► Thiết kế chế tạo máy (Máy đóng gói, máy nghiền, máy trộn,..)
Đảm bảo: Gia công theo đúng yêu cầu, đúng tiến độ, giá thành cạnh tranh.

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH

Sản phẩm phay tiện CNC
Sản phẩm phay tiện CNC - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm phay tiện CNC
Sản phẩm phay tiện CNC - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm phay tiện CNC
Sản phẩm phay tiện CNC - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm phay tiện CNC
Sản phẩm phay tiện CNC - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm phay tiện CNC
Sản phẩm phay tiện CNC - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm phay tiện CNC
Sản phẩm phay tiện CNC - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm phay tiện CNC
Sản phẩm phay tiện CNC - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm phay tiện CNC
Sản phẩm phay tiện CNC - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm phay tiện CNC
Sản phẩm phay tiện CNC - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm phay tiện CNC
Sản phẩm phay tiện CNC - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm phay tiện CNC
Sản phẩm phay tiện CNC - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm phay tiện CNC
Sản phẩm phay tiện CNC - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm phay tiện CNC
Sản phẩm phay tiện CNC - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm phay tiện CNC
Sản phẩm phay tiện CNC - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm phay tiện CNC
Sản phẩm phay tiện CNC - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm phay tiện CNC
Sản phẩm phay tiện CNC - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm phay tiện CNC
Sản phẩm phay tiện CNC - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm phay tiện CNC
Sản phẩm phay tiện CNC - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm phay tiện CNC

Chế tạo - lắp đặt hàng kết cấu
Chế tạo - lắp đặt hàng kết cấu - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Chế tạo - lắp đặt hàng kết cấu
Chế tạo - lắp đặt hàng kết cấu - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Chế tạo - lắp đặt hàng kết cấu
Chế tạo - lắp đặt hàng kết cấu - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Chế tạo - lắp đặt hàng kết cấu
Nhà khung thép tiền chế - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Nhà khung thép tiền chế
Chế tạo - lắp đặt hàng kết cấu - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Chế tạo - lắp đặt hàng kết cấu
Chế tạo - lắp đặt hàng kết cấu - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Chế tạo - lắp đặt hàng kết cấu
Chế tạo - lắp đặt hàng kết cấu - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Chế tạo - lắp đặt hàng kết cấu
Chế tạo - lắp đặt hàng kết cấu - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Chế tạo - lắp đặt hàng kết cấu
Chế tạo - lắp đặt hàng kết cấu - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Chế tạo - lắp đặt hàng kết cấu
Hệ thống làm mát - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Hệ thống làm mát

Sản phẩm cắt laser
Sản phẩm cắt laser - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm cắt laser
Sản phẩm cắt laser - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm cắt laser
Sản phẩm cắt laser - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm cắt laser
Sản phẩm cắt laser - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm cắt laser
Sản phẩm cắt laser - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm cắt laser
Sản phẩm cắt laser - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm cắt laser
Sản phẩm cắt laser - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm cắt laser
Sản phẩm cắt laser - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm cắt laser
Sản phẩm cắt laser - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm cắt laser

Sản phẩm dập
Sản phẩm dập - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm dập
Sản phẩm dập - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm dập
Sản phẩm dập - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm dập
Sản phẩm dập - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm dập
Sản phẩm dập - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm dập
Sản phẩm dập - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm dập
Sản phẩm dập - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm dập
Sản phẩm dập - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Sản phẩm dập

Hệ thống băng tải
Băng tải lưới inox - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Băng tải lưới inox
Băng tải nông sản thực phẩm - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Băng tải nông sản thực phẩm
Băng tải cao su - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Băng tải cao su
Băng tải inox - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Băng tải inox
Băng tải nhựa - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Băng tải nhựa
Băng tải PVC - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Băng tải PVC
Băng tải con lăn có gắn xích - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Băng tải con lăn có gắn xích
Hệ thống băng tải PVC - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Hệ thống băng tải PVC
Băng tải lưới inox - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Băng tải lưới inox
Băng tải PVC - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Băng tải PVC

Thiết kế chế tạo máy
Hệ thống gàu tải máy nghiền máy trộn - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Hệ thống gàu tải máy nghiền máy trộn
Thiết kế chế tạo máy đóng gói - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Thiết kế chế tạo máy đóng gói
Thiết kế chế tạo máy móc - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Thiết kế chế tạo máy móc
Thiết kế chế tạo máy nghiền búa - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Thiết kế chế tạo máy nghiền búa
Thiết kế chế tạo máy móc - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Thiết kế chế tạo máy móc
Thiết kế chế tạo máy nghiền - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Thiết kế chế tạo máy nghiền
Thiết kế chế tạo máy trộn - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Thiết kế chế tạo máy trộn
Thiết kế chế tạo máy - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Thiết kế chế tạo máy
Thiết kế chế tạo máy - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Thiết kế chế tạo máy
Thiết kế chế tạo máy - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Thiết kế chế tạo máy
Máy đánh gỉ - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Máy đánh gỉ
Thiết kế chế tạo máy - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Thiết kế chế tạo máy
Trạm cấp liệu - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Trạm cấp liệu
Hệ thống xử lý bụi KIUR2 - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Hệ thống xử lý bụi KIUR2
Xy lô máy sàn và vít tải - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Xy lô máy sàn và vít tải
Bồn trộn - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Bồn trộn
Máy in PCB - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Máy in PCB
Máy cấp vít và bắn vít tự động - Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu
Máy cấp vít và bắn vít tự động

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

TÊN CÔNG TY

Chi Nhánh Đồng Nai - Công Ty TNHH Cơ Khí - Chế Tạo Long Châu

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Nhà sản xuất

THỊ TRƯỜNG CHÍNH

Toàn Quốc

MÃ SỐ THUẾ

0317241438

NĂM THÀNH LẬP

2019

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ?
Tên liên hệ: Ks. Liêm
Chức vụ: Giám Đốc
Di động: 0983 508 122
Tên liên hệ: Mr. Hội
Di động: 0961 701 929

Đăng ký trang vàng (miễn phí)

Giới thiệu và tiếp cận với hàng 100.000 người mua lớn và đối tác mỗi ngày.

Quảng cáo trang vàng (nổi bật)

Đừng đầu và nổi bật nhất kết quả tìm kiếm, tiếp cận khách hàng đầu tiên.

Trang vàng quốc tế

Kết nối doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp FDI và thị trường quốc tế.

Đăng ký Trang Vàng miễn phí

Giúp quảng bá doanh nghiệp và tiếp cận với hàng 100.000 người mua và đối tác mỗi ngày,...

Quảng cáo Trang Vàng (đứng đầu và nổi bật)

Tiếp cập người mua trước đối thủ cạnh tranh, đứng đầu và nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh,...

Trang Vàng Quốc Tế (Vietnam Yellow Pages)

Kênh B2B, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nước ngoài,...

MỤC LỤC TRA NHANH NGÀNH NGHỀ

TRA NHANH NGÀNH NGHỀ

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

0983508122

Copyright © 2008 Trang vàng Việt Nam. All rights reserved.